Stichting Regionale Veteranendag

Noord-West Veluwe

Eerbetoon aan veteranen


OGB DesignDe Veteranendag is een jaarlijks terugkerend evenement in het land en in onze regio. Inmiddels is het niet meer weg te denken in de vaderlandse tradities. Het doel van de Veteranendag is het vergroten van erkenning en waardering voor veteranen en het bevorderen van begrip tussen onze samenleving en de veteranen. Het maakt ons bewust waarom het vieren van de Veteranendag zo belangrijk is voor ons allen.


Harderwijk is ongeveer 85 jaar garnizoensstad geweest. Vele militairen hebben in die periode voor korte of langere tijd een van de vijf Harderwijkse kazernes als thuisbasis gehad. Dit zorgde ervoor dat de geschiedenis van Harderwijk nog steeds is verbonden met defensie.


De Regionale Veteranendag is een eerbetoon aan de mensen die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten voor onze vrijheid. Maar het is meer. Het is ook van belang dat we de jongere generaties veteranen, die bijvoorbeeld gevochten hebben in Libanon, Afghanistan, niet vergeten. Ook vandaag nog zetten Nederlandse militairen zich in voor vrede en vrijheid, vaak ver van huis. Die militairen van vandaag zijn de veteranen van morgen. Ook zij verdienen het respect, de erkenning en de waardering voor al hun inspanningen voor het vaderland.


Burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van Schaik

Lid comité van aanbeveling Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

Defensie en Ermelo horen bij elkaar


OGB DesignDe goede relatie met defensie maakt dat Ermelo ook een sterke band heeft met Veteranen. Daarbij denk ik niet alleen aan de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog maar ook aan de “jonge” veteranen. Mannen en vrouwen die zich, ver van huis, hebben ingezet voor de vrede en veiligheid. De wereld is tegenwoordig een stuk kleiner dan vroeger waardoor conflicten elders in de wereld ook zijn weerslag hebben op de Nederlandse samenleving en mogelijk onze veiligheid bedreigen. Een beroep op onze krijgsmacht ligt dan ook voor de hand. Gelukkig zijn onze mannen en vrouwen er altijd klaar voor om in actie te komen.


Veteranen verdienen respect en wij betonen dat graag. Op de Regionale Veteranendag doen wij dat nog eens extra en meer zichtbaar. Het maakt ons bewust van het feit dat uitgezonden worden naar de brandhaarden in deze wereld geen gewone baan is en grote persoonlijke risico’s met zich meebrengt.


Naast dit alles is de Regionale Veteranendag natuurlijk ook een mooi evenement waar veel te zien is en waar het gezellig is.


Burgemeester van Ermelo, André Baars

De Regionale Veteranendag


Op de laatste zaterdag van juni vindt jaarlijks de Veteranendag plaats. Traditiegetrouw wordt de zaterdag erna de Regionale Veteranendag georganiseerd.


Maar laten we niet vergeten waar het eigenlijk om draait. De veteranen uit de regio verdienen onze aandacht. Dan hebben we het niet alleen over veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, maar over alle veteranen die het Koninkrijk der Nederlanden hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of die hebben deelgenomen aan missies bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld.


Ook op dit moment nemen Nederlandse militairen deel aan missies in o.a. Mali, Somalië en Zuid-Soedan. Ze werken aan de wederopbouw of ontwikkeling van landen waar gewelddadigheden zijn of waren. Zij zijn de veteranen van de toekomst.


Laten wij in Putten – als teken van erkenning en waardering van onze veteranen – de vlag uithangen tijdens de Regionale Veteranendag.

Burgemeester van Putten, H.A. Lambooij


Veteranen uit Nijkerk


Door organisatorische redenen is het niet mogelijk om een activiteit in Nijkerk te laten plaatsvinden omdat er slechts 22 veteranen in de gemeente Nijkerk woonachtig zijn.


De gemeente Nijkerk vindt het van belang dat ook onze veteranen erkenning en waardering verdienen en daarom ondersteunt het gemeentebestuur de stichting Regionale Veteranendag Noord- West Veluwe die deelname van onze veteranen aan de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe  mogelijk maakt.


Burgemeester van Nijkerk, mr. drs. G.D. Renkema


In Zeewolde wonen ongeveer 200 veteranen
waarvan velen nog in actieve dienst zijn


Als burgemeester vind ik het uitermate belangrijk dat onze veteranen regelmatig de aandacht krijgen die zij verdienen. Als eerbetoon aan hen die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten voor de vrede, nodig ik onze veteranen dan ook regelmatig uit.


In 2015 hebben onze dorpsgenoten Luitenant-kolonel W.R. Boevé en Adjudant A. Klop vanuit hun betrokkenheid bij de School voor Vredesoperaties in het gemeentehuis een avond verzorgd over missies in het verleden en heden. In 2016 mocht ik aan 9 inwoners het draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede
VN-militairen uitreiken.


Bij de jaarlijkse Dodenherdenking nodig ik de militaire in actieve dienst deel te nemen aan de stille tocht in uniform. Hiermee wil ik laten zien dat veel Zeewolder gezinnen betrokken zijn (geweest) bij uitzendingen naar gebieden als bijvoorbeeld Afghanistan, Mali, Irak en Bosnië. Steeds blijkt weer dat het goed is dat veteranen elkaar en andere inwoners ontmoeten. Dit jaar sluit de gemeente Zeewolde voor het eerst aan bij de regionale Veteranendag van Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Putten.


Burgemeester van Zeewolde, Gerrit Jan Gorter