Stichting Regionale Veteranendag

Noord-West Veluwe

Eerbetoon aan veteranen

OGB DesignDe Regionale Veteranendag is een eerbetoon aan de mensen die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten voor onze vrijheid. Maar het is meer. Ook vandaag nog zetten Nederlandse militairen zich in voor vrede en vrijheid, vaak ver van huis. Ook zij verdienen het respect, de erkenning en de waardering voor al hun inspanningen voor het vaderland. De militairen van vandaag zijn de veteranen van morgen.Het is ook van belang dat we de jongere generaties veteranen, die bijvoorbeeld gevochten hebben in Libanon, Afghanistan, niet vergeten.

De Veteranendag is niet meer weg te denken als het gaat om de vaderlandse tradities. Het doel van de Veteranendag is het vergroten van erkenning en waardering voor veteranen en het begrip tussen samenleving en veteranen. Harderwijk is ruim 80 jaar garnizoensstad geweest. Vele militairen hebben in die periode voor kortere of langere tijd een van de vijf Harderwijkse kazernes als thuisbasis gehad. Dit zorgt ervoor dat de geschiedenis van Harderwijk verbonden blijft met defensie.

Burgemeester van Harderwijk, Harm-Jan van Schaik

Lid comité van aanbeveling Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

• Defensie en Ermelo al decennia verbonden

De gemeente Ermelo is voor vele militairen al vele jaren hun thuishaven. In actieve dienst, in de kazernes in onze gemeente, en ook daarna. De warme band met defensie strekt zich vanzelfsprekend uit naar de veteranen. Veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en uiteraard ook onze “jonge” veteranen.


In de wereld van vandaag blijft het onverminderd van belang dat onze mannen en vrouwen klaarstaan om in actie te komen. Onze veteranen hebben zich, vaak ver van huis, ingezet voor de vrede en veiligheid. Het optreden in brandhaarden, verspreid over onze aardbol, is geen gewone baan en brengt grote persoonlijke risico’s met zich mee. De bereidheid om hulp en ondersteuning te bieden, daar waar dat het hardst nodig is, beïnvloedt ook het leven van hun naasten. Veteranen verdienen respect voor de uitzonderlijke taak die zij hebben vervuld. Op de Regionale Veteranendag betonen wij dat nog eens extra.


Daarnaast is de Regionale Veteranendag een mooi en gezellig evenement waar voor jong en oud veel te zien en te doen is. De moeite waard om te bezoeken, en op deze manier onze veteranen te eren.

Burgemeester van Ermelo, Hans van Daalen

De Regionale Veteranendag

Op de laatste zaterdag van juni vindt jaarlijks de Veteranendag plaats. Traditiegetrouw wordt de zaterdag erna de Regionale Veteranendag georganiseerd.


Maar laten we niet vergeten waar het eigenlijk om draait. De veteranen uit de regio verdienen onze aandacht. Dan hebben we het niet alleen over veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, maar over alle veteranen die het Koninkrijk der Nederlanden hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of die hebben deelgenomen aan missies bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld.


Ook op dit moment nemen Nederlandse militairen deel aan vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties in verschillende landen. Ze werken aan de wederopbouw of ontwikkeling van landen waar spanningen of strijd zijn of waren. Zij zijn de veteranen van de toekomst.


Laten wij in Putten – als teken van erkenning en waardering van onze veteranen – de vlag uithangen tijdens de Regionale Veteranendag.

Burgemeester van Putten, Henk Lambooij


Veteranendag is waardig eerbetoon

Ook in Nijkerk hijsen we dit jaar de vlag op veteranendag. Het is een waardig eerbetoon aan onze veteranen en hun kameraden die zich langere of kortere tijd geleden hebben ingezet voor de vrijheid van ons land.


Vanzelfsprekend ondersteunt het gemeentebestuur van de gemeente Nijkerk de stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe. Wij werken er graag aan mee dat de veteranen op deze dag op een eervolle manier terugblikken op hun rol in onze recente geschiedenis.


Het aantal veteranen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt elk jaar minder. De veteranendag wordt daarmee niet minder belangrijk. Ook nu nog vechten dagelijks mensen voor vrijheid en rechtvaardigheid. Op de veteranendag staan we daarom stil bij de helden die voor onze vrijheid hebben gevochten én hen die zich op dit moment inzetten voor vrede en een veilige wereld.

Burgemeester van Nijkerk, mr. drs. Gerard Renkema

In Zeewolde wonen ongeveer 200 veteranen
waarvan velen nog in actieve dienst zijn


Als burgemeester vind ik het uitermate belangrijk dat onze veteranen regelmatig de aandacht krijgen die zij verdienen. Als eerbetoon aan hen die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten voor de vrede, nodig ik onze veteranen dan ook regelmatig uit.


In 2015 hebben onze dorpsgenoten Luitenant-kolonel W.R. Boevé en Adjudant A. Klop vanuit hun betrokkenheid bij de School voor Vredesoperaties in het gemeentehuis een avond verzorgd over missies in het verleden en heden. In 2016 mocht ik aan 9 inwoners het draaginsigne Nobelprijs voor de Vrede VN-militairen uitreiken.


Bij de jaarlijkse Dodenherdenking nodig ik de militaire in actieve dienst deel te nemen aan de stille tocht in uniform. Hiermee wil ik laten zien dat veel Zeewolder gezinnen betrokken zijn (geweest) bij uitzendingen naar gebieden als bijvoorbeeld Afghanistan, Mali, Irak en Bosnië. Steeds blijkt weer dat het goed is dat veteranen elkaar en andere inwoners ontmoeten. Dit jaar sluit de gemeente Zeewolde voor het eerst aan bij de regionale Veteranendag van Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Putten.

Burgemeester van Zeewolde, Gerrit Jan Gorter