Stichting Regionale Veteranendag

Noord-West Veluwe

Vlaginstructie Veteranendag

De minister-president heeft, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, besloten Veteranendag in de algemene instructie voor het uitsteken van de Nederlandse vlag van de rijksgebouwen op te nemen. Veteranendag vindt plaats op de laatste zaterdag in juni. Het rood-wit-blauw van de Nederlandse driekleur zal voortaan altijd op Veteranendag in heel het land wapperen. Dit is op 12 juni 2009 besloten in de ministerraad.


Het besluit betekent dat voortaan op alle gebouwen van de rijksoverheid en bij gemeenten en provincies wordt gevlagd op de laatste zaterdag in juni. Ook burgers en bedrijven kunnen op Veteranendag de vlag uitsteken.


De Nederlandse Veteranendag schaart zich daarmee in het rijtje van dagen waarop uitgebreid gevlagd mag worden, zoals Koningsdag, Nationale Dodenherdenking en Nationale Bevrijdingsdag.


Beperkt vlaggen gebeurt op bijvoorbeeld de verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis.

Dan is vlaggen alleen voorgeschreven voor hoofdgebouwen van de Rijksoverheid.

Het voeren van de oranje wimpel blijft voorbehouden aan Koninginnedag en genoemde verjaardagen.


Het wordt bijzonder gewaardeerd als tijdens de Regionale Veteranendag
Noord-West Veluwe de vlag wordt uitgehangen
als teken van erkenning en waardering voor onze veteranen.