Ontmoetingsplek Veteranen


Ontmoetingsplek Veteranen

Op de Veluwe ontbrak nog een eigen ontmoetingsplek voor de veteranen, daarom werd er gezocht naar een nieuwe locatie. Op 2 mei jl. werd in Ermelo een nieuw Veteranencafé voor de regio Noordwest Veluwe en Flevoland geopend. De uitbater van het Wapen van Ermelo, de heer Sanjay Kowlesar, heeft de veteranen een eigen ‘thuishonk’ binnen zijn bedrijf aangeboden. Het Wapen van Ermelo (het voormalig postkantoor) is gunstig en centraal gelegen en biedt alle faciliteiten voor de maandelijkse bijeenkomsten.


Niet alle veteranen hebben behoefte aan zo’n ontmoetingsplaats. Toch is het goed om een vaste locatie te hebben waar je met iemand van je eigen uitzending herinneringen kunt ophalen, maar zeker ook met anderen je ervaringen kunt delen. Je kunt niet zomaar met iedereen over die ervaringen praten, met als gevolg dat je wereldje steeds kleiner wordt. Goede maten zoeken elkaar thuis wel op of ontmoeten elkaar bij de activiteiten van de verschillende veteranenorganisaties. Soms is praten niet direct nodig, het ‘wij’ gevoel doet al erg goed. Ook daarvoor is het Veteranencafé de ideale ontmoetingsplek.


Veteranen kom naar uw eigen vaste honk!

Iedere eerste woensdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur

en van 19.30 tot 22.00 uur bent u van harte welkom.