Het bestuur van de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

Voortgekomen uit de Regionale Veteranendagen Noord-West Veluwe 2006 en 2007 welke georganiseerd werden door de Afdeling West Veluwe/Flevoland van de Bond van Wapenbroeders is de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe op 14 januari 2008 opgericht. Zij is vanaf nu eindverantwoordelijk voor de organisatie van de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe.


In het Stichtingsbestuur hebben zitting:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester / Vice-voorzitter:

Leden:


Vacature

Dhr. Henk van de Kamp (veteraan)

Dhr. Albert Lok (veteraan)

Dhr. Rik van Velzen (veteraan)

Dhr. Jeroen Heuts (veteraan en communicatie)

Dhr. Maarten van Panhuis (veteraan)

De Stichting is een non-profit organisatie

Bestuur en vrijwilligers werken op onbezoldigde basis voor het slagen van de jaarlijkse Regionale Veteranendag(en) Noord-West Veluwe.


Inschrijving Handelsregister

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08169312.


Comité van Aanbeveling

  • Lt. Generaal b.d. J.H. de Kleijn, oud-voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, oud-Kanselier der Nederlandse Orden.
  • Lt. Generaal b.d. C.J.M. de Veer, oud Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Inspecteur der Veteranen, oud Lid Comité Nederlandse Veteranendag.
  • Kolonel b.d. A.H.P. Knoppien, oud-voorzitter Veteranen Platform, oud-lid Comité Nederlandse Veteranendag.
  • Drs. J.C.G.M. Berends MBA, commissaris van de koning in de provincie Gelderland.
  • Mevr. Drs. A. E.H. van der Kolk, oud lid Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.
  • H.J. van Schaik, MA, burgemeester van Harderwijk.