Stichting Regionale Veteranendag

Noord-West Veluwe

Het bestuur van de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

Voortgekomen uit de Regionale Veteranendagen Noord-West Veluwe 2006 en 2007 welke georganiseerd werden door de Afdeling West Veluwe/ Flevoland van de Bond van Wapenbroeders is de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe op 14 januari 2008 opgericht. Zij is vanaf nu eindverantwoordelijk voor de organisatie van de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe.

In het Stichtingsbestuur hebben zitting:

Voorzitter:


Secretaris:


Penningmeester:Leden:

Dhr. Maarten van Panhuis (veteraan)

voorzitter@regionaleveteranendag.com

Dhr. Mitchell Verwijs (veteraan)

secretaris@regionaleveteranendag.com

Dhr. Rik van Velzen (veteraan)

penningmeester@regionaleveteranendag.com


Mevr. Sandra van Huffelen (veteraan)

Dhr. Nick Brouwer (veteraan)

Dhr. Otto Buttner (webmaster)

Dhr. Aat Klop (veteraan)

De Stichting is een non-profit organisatie

Bestuur en vrijwilligers werken op onbezoldigde basis voor het slagen van de jaarlijkse Regionale Veteranendag(en) Noord-West Veluwe.

Inschrijving Handelsregister

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08169312.