Het bestuur van de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

Voortgekomen uit de Regionale Veteranendagen Noord-West Veluwe 2006 en 2007 welke georganiseerd werden door de Afdeling West Veluwe/Flevoland van de Bond van Wapenbroeders is de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe op 14 januari 2008 opgericht. Zij is vanaf nu eindverantwoordelijk voor de organisatie van de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe.


In het Stichtingsbestuur hebben zitting:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester / Vice-voorzitter:

Leden:


Vacature

Dhr. H. van de Kamp (veteraan)

Dhr. A. Lok (veteraan)

Dhr. H.J. van Velzen (veteraan)

Dhr. J. Treffers (veteraan)


De Stichting is een non-profit organisatie

Bestuur en vrijwilligers werken op onbezoldigde basis voor het slagen van de jaarlijkse Regionale Veteranendag(en) Noord-West Veluwe.


Inschrijving Handelsregister

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08169312.


Comité van Aanbeveling

  • Lt. Generaal b.d. J.H. de Kleijn, oud-voorzitter van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, oud-Kanselier der Nederlandse Orden.
  • Lt. Generaal b.d. C.J.M. de Veer, oud Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Inspecteur der Veteranen, oud Lid Comité Nederlandse Veteranendag.
  • Kolonel b.d. A.H.P. Knoppien, oud-voorzitter Veteranen Platform, oud-lid Comité Nederlandse Veteranendag.
  • Drs. J.C.G.M. Berends MBA, commissaris van de koning in de provincie Gelderland.
  • Mevr. Drs. A. E.H. van der Kolk, oud lid Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.
  • H.J. van Schaik, MA, burgemeester van Harderwijk.


Aanmeldings
formulier
2019
(pdf)