Stichting Regionale Veteranendag

Noord-West Veluwe

Het bestuur van de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe

Voortgekomen uit de Regionale Veteranendagen Noord-West Veluwe 2006 en 2007 welke georganiseerd werden door de Afdeling West Veluwe / Flevoland van de Bond van Wapenbroeders is de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe op 14 januari 2008 opgericht. Zij is vanaf nu eindverantwoordelijk voor de organisatie van de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe.

In het Stichtingsbestuur hebben zitting:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester/vice-voorzitter:

Leden:

Dhr. Maarten van Panhuis (veteraan)

Vacant

Dhr. Albert Lok (veteraan)

Dhr. Rik van Velzen (veteraan)

Dhr. Jeroen Heuts (veteraan en communicatie)

Dhr. Helmut Hermans (veteraan)

De Stichting is een non-profit organisatie

Bestuur en vrijwilligers werken op onbezoldigde basis voor het slagen van de jaarlijkse Regionale Veteranendag(en) Noord-West Veluwe.

Inschrijving Handelsregister

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08169312.

Comité van Aanbeveling

Lt. Generaal b.d. J.H. de Kleijn


Lt. Generaal b.d. C.J.M. de VeerKolonel b.d. A.H.P. Knoppien


Drs. J.C.G.M. Berends MBA

Mevr. Drs. A. E.H. van der Kolk

H.J. van Schaik, MA

Comité van Aanbeveling

Oud-voorzitter van het Kapittel der Militaire Willemsorde

Oud-Kanselier der Nederlandse Orden

Oud Inspecteur Generaal der Krijgsmacht
Inspecteur der Veteranen

Oud Lid Comité Nederlandse Veteranendag

Oud-voorzitter Veteranen Platform
Oud-lid Comité Nederlandse Veteranendag

Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland

Oud lid Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland

Burgemeester van Harderwijk